Tin nhanh

 

Quảng cáo miễn phí

 
 

Facebook like

 
 
 

Lịch trình tàu hỏa Yên Bái - 28/01/2018

Gian hàng autopost
Hồ Thị Nghiêm
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook

Thông tin, lịch trình, bảng giờ tàu hỏa Yên Bái

Số hiệu Giờ xuất phát Lộ trình
LC8 – Tàu tăng cường chạy vào các dịp cao điểm 02h56p Tàu xuất phát từ ga Lào Cai, về đến ga Yên Bái lúc 02h41p, xuất phát từ ga Yên Bái đi Hà Nội lúc 02h56p, qua các ga Phú Thọ – Việt Trì – Vĩnh Yên – Yên Viên – Gia Lâm – Long Biên
LC7 – Tàu tăng cường chạy vào các dịp cao điểm 04h27p Xuất phát từ ga Lào Cai, về đến ga Yên Bái lúc 04h12p, xuất phát từ ga Yên Bái đi Hà Nội lúc 04h27p, qua các ga Mậu A – Trái Hút – Bảo Hà – Phố Lu – Lào Cai
LC6 – Tàu tăng cường vào các dịp cao điểm 22h40p Tàu xuất phát từ ga Lào Cai, về đến ga Yên Bái lúc 22h30p, xuất phát từ ga Yên Bái đi Hà Nội lúc 22h40p, qua các ga Phú Thọ – Việt Trì – Vĩnh Yên – Phúc Yên – Đông Anh – Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội
LC5 – tàu tăng cường chạy vào các dịp cao điểm 03h37p Xuất phát từ ga Hà Nội, về đến ga Yên Bái lúc 03h22p, xuất phát từ ga Yên Bái đi Lào Cai lúc 03h37p, qua các ga Mậu A – Trái Hút – Bảo Hà – Phố Lu – Lào Cai
LC4 14h53p Xuất phát từ ga Lào Cai, về đến ga Yên Bái lúc 14h38p, xuất phát từ ga Yên Bái đi Hà Nội lúc 14h53p, qua các ga Ấm Thượng – Vũ Ẻn – Chí Chủ – Phú Thọ – Tiên Kiên – Thủ Đức – Việt Trì – Vĩnh Yên – Phúc Yên – Đông Anh – Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội
LC3 11h05p Xuất phát từ ga Hà Nội, về đến ga Yên Bái lúc 10h50p, xuất phát từ ga Yên Bái đi Lào Cai lúc 11h05p, qua các ga Cổ Phúc – Ngòi Hóp – Mậu A – Trái Hút – Lâm Giang – Lang Khay – Lang Thíp – Bảo Hà – Thái Văn – Phố Lu – Thái Niên – Lào Cai
SP8 23h38p Xuất phát từ ga Lào Cai, về đến ga Yên Bái lúc 23h33p, xuất phát từ ga Yên Bái đi Hà Nội lúc 23h38p, qua các ga Chí Chủ – Phú Thọ – Việt Trì – Vĩnh Yên – Phúc Yên – Đông Anh – Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội
SP7 0h40p Xuất phát từ ga Hà Nội, về đến ga Yên Bái lúc 0h33p, xuất phát từ ga Yên Bái về ga Lào Cai lúc 0h40p, qua các ga Mậu A – Trái Hút – Lang Khay – Bảo Hà – Phố Lu – Lào Cai
SP6 02h10p Xuất phát từ ga Lào Cai, về đến ga Yên Bái lúc 01h55p, xuất phát từ ga Yên Bái đi Hà Nội lúc 02h10p, qua các ga Phú Thọ – Vĩnh Yên – Phúc Yên – Đông Anh – Yên Viên – Gia Lâm – Long Biên
SP4 1h28p Xuất phát từ ga Lào Cai, về đến ga Yên Bái lúc 1h16p, xuất phát từ ga Yên Bái đi Hà Nội lúc 1h28p, qua các ga Ấm Thượng – Việt Trì – Vĩnh Yên – Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội
Số hiệu Giờ xuất phát Lộ trình
SP3 2h23p Xuất phát từ ga Hà Nội, về đến ga Yên Bái lúc 2h16p, xuất phát đi ga Lào Cai lúc 2h23p, qua các ga Mậu A – Bảo Hà – Phố Lu – Lào Cai
SP2 0h36p Xuất phát từ ga :Lào Cai, về đến ga Yên Bái lúc 0h21p, xuất phát lúc 0h36p, qua các ga Vũ Ẻn – Phúc Yên – Đông Anh – Gia Lâm – Hà Nội
SP1 1h40p Tàu xuất phát từ Hà Nội, qua ga Yên Bái lúc 1h25p, xuất phát lúc 1h40p, qua ga Trái Hút – Bảo Hà – Phố Lu – Lào Cai
YB2 7h35p Hà Nội – Long Biên – Gia Lâm – Yên Viên – Đông Anh – Thạch Lỗi – Phúc Yên – Vĩnh Yên – Việt Trì – Thủ Đức – Tiên Kiên – Phú Thọ – Chí Chủ – Vũ Ẻn – Ấm Thượng – Đoan Thượng – Văn Phú – Yên Bái
YB1 18:10 Yên Bái – Văn Phú – Đoan Thượng – Ấm Thượng – Vũ Ẻn – Chí Chủ – Phú Thọ – Tiên Kiên – Thủ Đức – Việt Trì – Vĩnh Yên – Phúc Yên – Thạch Lỗi – Đông Anh – Yên Viên – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội .

Chữ kí của thành viên